trustfinance-logo
TrustFinance
Campaign mobile

รับ TrustPoint เพื่อแลกของรางวัล กติกาง่ายๆ

ลงทะเบียน

30 TrustPoint

เขียนรีวิว

5-25 TrustPoint

ชวนเพื่อนมาเขียนรีวิว

25 TrustPoint

เพิ่มเพื่อน Line OA

30 TrustPoint

รับของรางวัล

ใช้ TrustPoint ลุ้นรับรางวัลพิเศษประจำเดือนและรางวัลใหญ่ หรือ ใช้แลกของรางวัลได้เลย แค่มี TrustPoint ตามที่กำหนด

TrustPoint ของคุณ:

0TP

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญ

 • ไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลกและลุ้นรับของรางวัล
 • ผู้เข้าร่วมต้องเป็นสมาชิกของ TrustFinance ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์ในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ในกรณีการรับของรางวัล ผู้รับรางวัลต้องยินยอมและปฏิบัติตามเงือนไขที่เป็นไปตามบริษัทกำหนด ไม่เช่นนั้นถือว่าเป็นการ สละสิทธิ์
 • ในกรณีที่ต้องยกเลิกการเข้าร่วมหรือมีการเปลี่ยนแปลงของของรางวัล ทางผู้จัดจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบโดยทันทีผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน
 • สำหรับการคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลประจำเดือน หรือ รางวัลใหญ่ในเดือนสิงหาคม ผู้จัดจะทำการสุ่มจากผู้ที่เข้าร่วมโดยสมบูรณ์และตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีมีข้อโต้แย้งหรือคำถามเกี่ยวกับการเลือกผู้ชนะ ทางผู้จัดจะมีคณะกรรมการพิจารณาเพื่อตัดสินใจอย่างเป็นธรรม
 • ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือความไม่ชัดเจนในการตีความเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ การตีความของผู้จัดจะถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้จัดมีสิทธิ์ในการยกเลิก ขยายเวลา หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการจัดการแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเข้าร่วมแคมเปญถือเป็นการยืนยันว่าผู้เข้าร่วมได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดที่กำหนดไว้
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลประจำเดือนทาง www.trustfinance.com และ Social media โดยวันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนดำเนินการประกาศผล
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลใหญ่ผ่านทาง www.trustfinance.com และ Social media ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 17:00
 • ระยะเวลาในการร่วมสนุก 15 มีนาคม - 15 สิงหาคม 2567

เงื่อนไขการใช้ของรางวัล

GrabGift (Grab Transport, Grab Food, Grab Mart,Grab EXpress)

 • บัตรสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในแอป Grab และมูลค่าในบัตรที่เหลือจากการใช้จะถูกตัดทิ้ง
 • บัตรจะหมดอายุภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับ
 • มูลค่าในบัตรไม่สามารถใช้กับการเก็บค่าบริการเสริม ค่าธรรมเนียมการใช้แอป หรือใช้ร่วมกับ โปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถนำไปแลกเป็นเงินสดหรือคะแนนได้
 • การใช้ Voucher ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ Grab

Indicator

 • สามารถใช้ได้ที่ Trading view เท่านั้น
 • สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหมดอายุ
cookies

We use cookies

Our website uses cookies to improve your browsing experience and to help us understand how users interact with our site. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.